21. september 2017

Fremgang i Royal Greenland

Røde rejer giver sorte tal i halvårsregnskabet

Royal Greenlands fabrikschef i Paamiut, Ilannguaq
Abrahamsen, med en kasse af  de snekrabber,
 der bidrager til successen.
Det går fortsat godt i Royal Greenland. Der er fremgang i omsætning og overskud, og trods udfordringer inden for logistikken og en uheldig udvikling i den engelske pund som følge af Brexit går det godt med afsætningen af kerneprodukterne, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

 Royal Greenland's omsætning voksede med 9 % i første halvår af 2017 fra 2,4 milliarder kroner i 2016 til 2,6 milliarder kroner i 2017.

Resultatet før skat blev forbedret fra et tab på 7 millioner kroner i første halvår 2016 til et resultat på 32 millioner kroner i indeværende år. Nettoresultatet i de første seks måneder beløber sig til 1 million kroner mod et tab på 12 millioner kroner i samme periode sidste år.

Den rentebærende gæld er nedbragt med 23 millioner kroner og er på samme niveau som sidste år. De to første rater af investeringen i de to nye trawlere er betalt. Egenkapitalen udgør 1,3 milliarder kroner med en soliditet på 31,8 %.

Den positive resultatudvikling bæres især af kerneaktiviteterne skalrejer og snekrabber, men også lagerejer, stenbiderrogn og røgvarer er i fremgang. Især meget stærke markeder i Asien og Nordamerika samt en høj afsætning til Skandinavien har haft positiv indvirkning på resultatudviklingen.

 Til trods for at de landbaserede hellefiskeprodukter på fabrikkerne har været udfordret blandt andet som følge af driftsmæssige problemer hos Royal Arctic Line, følger hellefisken udviklingen fra sidste år, idet de trawlerproducerede produkter har haft større betydning i år.

 Også kerneforretningen kogte og pillede rejer har været udfordret af faldende salgspriser specielt på de små størrelser. De seneste måneders fald i den engelske pundkurs som følge af Brexit har ligeledes påvirket halvårsresultatet negativt med 18 millioner kroner. Salg af hvidfisk, der primært består af grønlandsk torsk, og som i lighed med hellefisken har lidt af forsinket afskibning, er gået ned med 5 % i forhold til sidste år.

Resultatet før skat for hele året forventes på niveau med 12-måneders regnskabet fra sidste år, også selvom flere af de væsentligste valutaer, som Royal Greenland sælger i – herunder GBP, JPY og USD – er faldet markant i forhold til DKK/EUR.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar