28. august 2014

Sælforbud og Hans Ø på dagsordenen

Fortsat ingen løsning på striden om Hans Ø

Aleqa Hammond mellem de to udenrigsministre.
 Foto: Tasagasiivik.
Grænsen mellem Grønland og Canada ved Hans Ø i Naresstrædet har været genstand for en del forhandlinger de seneste år.

Forleden mødtes selvstyreformand Aleqa Hammond med den danske udenrigsminister Martin Lidegaard og den canadiske udenrigsminister John Beard om spørgsmålet - og konklusionen er gannske kort, at parterne er enige om at være uenige - og at der snarest bør findes en løsning.

På mødet mellem Aleqa Hammond og udenrigsministrene
 fra Danmark og Canada diskuterede man
flyforbindelserne mellem Grønland og Canada
 - blandt andet til lufthavnen i Iqaluti på Baffin Island.
Også flyforbindelsen imellem Nuuk og Iqaluit blev drøftet, og Naalakkersuisut vil som opfølgning på mødet fortsætte dialogen omkring flyforbindelsen med den canadiske føderale regering og med Nunavut-regeringen.

Aleqa Hammond understreger, at der er et tæt samarbejde mellem Grønland og Canada:

- Canada og Grønland har mange fælles interesser, og det er særligt tydeligt i Arktisk Råd, hvor vi sammen arbejder for at skabe rammerne for en bæredygtig økonomisk vækst i Arktis uden at gå på kompromis med hverken hensynet til miljøet eller menneskers sundhed.

Det tætte samarbejde gælder også på erhvervsområdet - og Aleqa Hammond ønsker at fremme arbejdskraftens mobilitet mellem de to lande;

 - I forlængelse af mine samtaler med Nunavuts regeringsleder Peter Taptuna, Nunavut Tunngavik Inc.’s præsident Cathy Towtongie, og Canada’s føderale minister for miljø og Arktis Leona Aglukkaq, fik jeg også lejlighed til at drøfte udviklingen indenfor råstofsektoren i disse år, og behovet for at udforske mulighederne for at forbedre arbejdskraftmobiliteten – også imellem Canada og Grønland. Vi har brug for hinandens kompetencer, og der er et stort potentiale for at skabe en udvikling, hvor vi bruger hinandens menneskelige ressourcer bedre. En positiv økonomisk udvikling i Arktis, bør også bidrage til at bringe de Arktiske befolkninger tættere på hinanden.

Aleqa Hammond gør også opmærksom på, at Grønland og Canada har fælles interesser i slagsmålet med EU om forbuddet mod import af sælskind:

- I forhold til EU’s sælskindsimportforbud, fik vi drøftet de igangværende forhandlinger imellem Canada og EU omkring sælskindsimportforbuddet, og vi fik slået fast at der er sammenfaldende interesser imellem Grønlands og Canada’s inuitfangst. Det er vigtigt, at EU efter WTO-dommen gør hvad man kan for at implementere en Inuit-undtagelse, så den reelt kommer de Arktiske befolkninger til gode og ikke som hidtil, skaber unødvendige modsætninger imellem Grønland og Canada, slutter Aleqa Hammond efter mødet med de to udenrigsministre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar