19. august 2014

Polarforskningens pris

Rigsfællesskabet er en flittig bidragyder til internationale videnskabelige tidsskrifter

Danmark har blandt andet medvirket ved
 iskerneboringerne på den grønlandske indlandsis.
Foto: VikiPedia
Der er blevet sat pris på Danmarks arktiske forskning. Det sker i en rapport, som er bestilt af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som blev offentliggjort kort før sommerferien.

I rapporten kan man se, at den samlede polarforskning i Rigsfællesskabet koster i alt 723 millioner kroner og beskæfter 611 forskere på årsbasis. Tallene er fra 2013. 80 % af forskningen udføres af institutioner i Danmark, mens 14 % udføres i Grønland og seks procent på Færøerne.

I alt 91 institutioner er involveret i forskningen, hvoraf universiteterne i København og Aarhus er de største bidragsydere til den danske polarforskning. Nummer tre i rækkefølgen er GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelser.

Den danske polarforskning foregår både til lands og til vands og inden for alle forskningsområder, men naturforskningen tegner sig for den største andel med 449 årsværk beskæftiget.

Forskningen er overvejende rettet mod Grønland, men også færøerne og de øvrige nordiske lande er genstand for forskning. Selv om Svalbard betragtes som det førende internationale centrum for polarforskning, er det mindre end to procent af forskningen, der foregår i dette miljø.

Danske forskere er flittige til at publicere deres resultater. Undersøgelsen viser, at de danske forskere er verdens 8. største bidragyder af videnskabelige artikler til internationale tidsskrifter, selv om landet kun bidrager med tre procent af den samlede polarforskning.

Sjovt nok er rapporten om den danske polarforskning udarbejdet af Nordisk Institutt for Innovasjon, Forskning og Utdanning. Dette institut er hjemmehørende i Oslo.

Rapporten kan ses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar