19. august 2014

Ny SAO-formand

Canada udpeger militærhistoriker til at lede Arktisk Råd

Senior Arctic Official Chair
 Vincent Rigby. Foto: Arktisk Råd
- Arktisk Råd spiller en stor rolle for de arktiske folk, især inden for miljøbeskyttelse og en bæredygtig udvikling, og jeg ser frem til at give mit bidrag.

Det siger Vincent Rigby, der i juli blev udnævnt til ny canadisk SAO (Senior Arctic Official) i Arktisk Råd. Da Canada i øjeblikket har formandsskabet i rådet, bliver Vincent Rigby automatisk formand for rådets SAO, der på vegne af medlemslandene og i samarbejde med de permanente repræsentanters delegationsledere og arbejdsgruppeformændene udgør Arktisk Råds daglige ledelse.

Vincent Rigby understreger, at Arktisk Råd er inde i en transformation mod en mere aktiv rolle i udviklingen. Derfor vil han i det kommende års tid op til det næste ministermøde i 2015 lægge vægt på at få gennemført de beslutninger, ministrene tog i Kiruna-deklarationen fra 2013.

En særlig opgave bliver dannelsen af Arctic Economic Council, der har stiftende møde den 2. september i Iqaluit.

- Arctic Economic Council er et vigtigt resultat af Arktisk Råds arbejde - og AEC vil bidrage væsentligt til at gøre en forskel i dagligdagen for de arktiske folk, siger Vincent Rigby.

Rigby har en uddannelse som kandidat i militærhistorie og har blandt andet været efterretningschef for Canada under missionen i Aghanistan. Hans er ansat i det canadiske udenrigsministerium som "assistant deputy minister".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar