23. oktober 2018

Dansk-kinesisk forskningsworkshop

DMI samarbejder med Kina

DMI har indledt nyt forskningssamarbejde med Kina.
DMI og Styrelsen for Forskning og Uddannelse var forleden vært for en ny type videnskabelig workshop. Emnet var Arktis og gæsterne er forskere fra Kina. Formålet med begivenheden er at skabe forbindelse mellem danske og kinesiske forskere og på den måde tage første skridt hen mod fremtidige forskningssamarbejder på tværs af de to lande.

Der deltog 25  forskere fra Kina og tilsvarende fra Danmark. Workshoppen er en del af et politisk ønske om at øge samarbejdet mellem Danmark og Kina, og i dette tilfælde er det Arktis, som er samlingspunktet.

Forskningschef ved DMI, Ulrik Korsholm, uddyber vigtigheden af et internationalt perspektiv vedrørende Arktis:

-Et internationalt samarbejde er nødvendigt for at løse de udfordringer, som vi står overfor i Arktis. De muligheder, der opstår på grund af klimaforandringerne i Arktis, kan vi udnytte på en bæredygtig måde, hvis vi samarbejder internationalt omkring det.

I forbindelse med workshoppen blev der diskuteret emner som iskapper, havniveaustigninger og fremskrivninger under emnerne ’Arctic Sea Ice, observation, modelling and prediction’, ’Greenland Ice Sheet and sea level rise’ og ’Arctic Oceanography and Biology’.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar