16. juni 2017

Et fredeligt Arktis

Internationalt samarbejde og nye finansieringsmuligheder

Regeringen ønsker, at Arktis fortsat skal være
 et lavspændingsområde.
"Kongeriget Danmark har en fundamental interesse i et fredeligt og stabilt Arktis, der muliggør en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i regionen." Det fremgår af den danske regerings udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der blev fremlagt onsdag.

Strategien er præget af, at regeringen finder, at verden er blevet mere usikker. Men man håber og satser på, at Arktis fortsat vil være et lavspændingområde.

På erhvervsområdet ønsker regeringen et tættere samarbejde i Arktisk Råd og Arktisk Økonomisk Råd. Desuden ønsker man at undersøge mulighederne for en særlig arktisk finansieringsfacilitet, som det hedder. Endelig vil man støtte Færøerne og Grønland med eksportfremstød, og man vil støtte markedsføringen af de to områder som turistdestinationer.

Udover samarbejdet i Arktisk Råd skal man hæfte sig ved, at regeringen også ønsker et tættere samarbejde mellem de fem kyststater, USA, Canada, Rusland, Norge og Kongeriget Danmark, der i 2008 indgik den såkaldte Ilulissat-deklaration:

Her forpligtede de fem kyststater sig til fredeligt samarbejde og dialog, når det gælder den fremtidige udvikling i og omkring det Arktiske Ocean, samt til at løse uoverensstemmelser og overlappende territorialkrav gennem forhandlinger og på baggrund af international havret og folkeretten.

I den udenrigspolitiske strategi understreger man, at dette samarbejde er i både Ruslands og Kongeriget Danmarks interesse, og man vil derfor arbejde for, at 10-året for Ilulissat-erklæringen i 2018 benyttes af staterne til at markere disse forpligtelser:

På Christiansborg blev den udenrigspolitiske strategi godt modtaget af blandt andet Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen:

- Strategien ligger op til en styrket forsvarsindsats i Grønland. Dette er i god tråd med Inuit Ataqatigiits årelange ønske om flere ressourcer til Arktisk Kommando og en målrettet indsats for at involvere flere grønlændere i forsvarets opgaveløsning, både via uddannelse og frivillighed.

Larsen hæfter sig også ved, at regeringen ønsker en stærkere Arktisk forskningsprofil:

- IA ønsker, at international forskning kombineres med lokal forskning og grønlandske forskere. Målet er at forskningen i Grønland gavner landet med ny viden og arbejdspladser, hvilket etablering af en forskningshub i Grønland vil kunne understøtte.

Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar