28. juni 2017

12-taller på stribe

Tre grønlændere fik topkarakterer

Nuunu-Mari Olsen er den første juridiske kandidat fra Aalborg
Universitets særlige North Atlantic Law Programme, der retter sig
specifikt til grønlandske og færøske studerende.
12-tallerne faldt på stribe, da de grønlandske studerende på North Atlantic Law Programme gik til eksamen på Aalborg Universitet forleden.

Nuunu-Mari Olsen forsvarede sin kandidatopgave til et 12-tal, og hun kan dermed kalde sig cand.jur. som den første, der er uddannet under North Atlantic Law Programme. Nuunu-Mari Olsen har allerede sikret sig et job og begynder efter sommerferien som advokatfuldmægtig i Advokatfirmaet Meinel i Nuuk. Hendes kandidatopgave handlede om familie- og arveret.

Ivana Knudsen fik sammen med Sika Lange 12 for
deres juridiske bachelor-projekt om forvaring i Grønland.
Det blev også til 12-taller til de to bachelorstuderende Sika Lange og Ivana Knudsen. De har skrevet projekt om forvaring i samarbejde med Retten i Grønland.

- Der er ikke ret meget litteratur om grønlandsk ret, og det er derfor de studerende, der ved at bruge den juridiske metode selv skal komme med en analyse af de retsafgørelser, de har fundet og konkludere, hvad der er gældende ret. Det er netop deres evne til at bruge juridisk metode, der er testet til bachelorprojekteksamen, fortæller lektor Louise Faber, der står i spidsen for det særlige dansk-grønlandske uddannelsesprojekt for jurister..

Sika Lange er i øjeblikket på
sommerjob hos Advokatfirmaet
Meinel i Nuuk. Privatfoto.
- Bachelorprojektet har været udfordrende, da det ikke var så nemt at finde retskilder, og emnet forvaring er ikke generelt berørt i litteraturen. Men vi fik lært en hel masse om den grønlandske ret, tilføjer Sika Lange.

På nuværende tidspunkt er der seks grønlandske studerende, der har afsluttet bachelorprojektet på jurauddannelsen i Aalborg. De grønlandske studerende klarer sig generelt meget bedre til denne eksamen, end de klarer sig til de andre eksaminer på den juridiske bacheloruddannelse.

- Det kan formentlig forklares med to forhold. For det første har de indhentet en del af de sprog-vanskeligheder, der prægede deres eksamener i de første år af uddannelsen. For det andet skal de skrive bachelorprojekt om grønlandsk ret, selvom der næsten ikke er nogen, der før dem har skrevet om det, mener Louise Faber.

North Atlantic Law Programmer en særlig studieordning ved Aalborg Universitet, der er rettet mod færøske og grønlandske studerende. Programmet giver de studerende mulighed for at gennemføre en del af studiet og skrive speciale i deres hjemlande. Aalborg Universitet har tidligere uddannet tre juridiske kandidater med grønlandsk baggrund efter de danske studieordninger.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar