24. februar 2017

Satellitter afløser fotoflyvninger

Grønlandske landkort opdateres med satellitdata

Kortlægning med satellit giver bedre
landkort. Foto:DHI Gras/Airbus DS
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sammen med Naalakkersuisut undersøgt og testet, at satellitdata nu kan bruges til digital kortproduktion i storskala, og samtidig højne kvalitet og præcision i data. Det er sket i et pilotprojekt om ny digital kortlægning i Grønland, skriver Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i en pressemeddelelse.

Anvendelsen af satellitdata er et gennembrud i forhold til den traditionelle fotoflyvning fra 1930'erne og 1980'erne, der både var dyrere og besværlige på grund af de store afstande og det ekstreme vejr i Grønland. De nye digitale landkort skal blandt andet kunne bruges i den offentlige forvaltning, i beredskabet i forbindelse med ”search and rescue”, i GPS, turismeudvikling og overvågning af klimaforandringer.

De nuværende kort er for upræcise Der er sket store ændringer i landskabet og derfor er homogenitet, fuldstændighed og detaljering af de eksisterende kort af meget varierende kvalitet. Kortene er i lille målestoksforhold og unøjagtige både med hensyn til højder, afstande og positioner, så de ikke kan bruges sammen med GPS.

De nye satellitbilleder danner grundlaget for landkortlægningen i pilotprojektet. De rå satellitdata er indsamlet for de fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. Samtidig er den digitale højdemodel samt luftfotos over de samme områder færdigproduceret. De nye kortdata bliver frie data og forventes at være tilgængelige inden udgangen af 2017.

Pilotprojektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar