23. februar 2017

Ny containerterminal

Aalborg Havn vil vokse

Sådan kommer den nye terminal til at se ud. I baggrunden
den nuværende Grønlandshavn. Foto: Aalborg Havn
Aalborg Havn tror på, at havnen fortsat vil spille en rolle i den nordatlantiske trafik, også efter at den eksisterende aftale om Grønlands-trafikken udløber i 2022. De nordjyske godsmængder er nemlig støt stigende. Det er baggrunden for, at havnen netop har offentliggjort planerne for en ny containerterminal i Aalborg.

Aalborg Havn forventer, at containertrafikken i Aalborg vil vokse i takt med, at oceanskibene bliver større, fordi de dermed bliver endnu mere afhængige af et fleksibelt og regionalt udbredt net af feederhavne.

- Fremtiden for danske containerhavne bliver netop styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam. Desuden vil Aalborg Havn forsøge at fastholde og udvikle transitgods primært til og fra Nordatlanten og sekundært til og fra Østersøen. Det vil kun give mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de gigantiske oceangående skibe og lade feedertrafikken stå for findistributionen, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Den nye terminal skal efter planen placeres i det 180.000 kvadratmeter store område øst for det nuværende bassin, hvor den eksisterende containerterminal ligger. Vanddybden langs den 500 meter lange kaj og krandækning vil opfylde de krav, som feedermax-skibe stiller. Terminalen vil indeholde alle funktionaliteter, eksempelvis materialegård, 24 timers afstillerplads, faciliteter til SKAT og veterinærer med mere.

 Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S ønsker, at Aalborg Havn efter 2030 er en endnu mere robust havn, som ikke er afhængig af enkelte kunder eller enkelte aktiviteter. Det betyder, at Aalborg Havn skal vokse så hurtigt, at ingen kunde udgør mere end maksimalt 15 % af den samlede omsætning.

- Dermed understøttes behovet for en større terminal af vores strategi om risikospredning. Det er meget sårbart at bygge sin forretning på enkelte, store kunder, så vi skal fortsætte det gode arbejde med at tiltrække nye kunder. Herunder skal vi også i fremtiden have flere konkurrencedygtige koncepter, der får de nordjyske import- og eksportkunder til at bruge Aalborg Havn med de fordele og den nærhed, der er i forbindelse med en moderne, regional havn, siger Claus Holstein.

Der er ikke truffet endelig beslutning om starttidspunkt, men det forventes at en ny terminal vil kunne tages i brug i løbet af cirka to år fra igangsætning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar