16. februar 2017

Kreative jobs til arktiske unge

Bedre internet skaber nye jobs i Arktis, mener forsker

Forsker fremhæver den islandske filmindustri
 som et eksempel på, at der kan skabes
kreative jobs i Arktis. Foto: Kino.dk
De primære erhverv har traditonelt altid været grundlaget for den arktiske økonomi, men der er store muligheder også i de kreative erhverv, mener den senorforsker Anna Karlsdóttir fra Nordregio, som er et forskningscenter under Nordisk Ministerråd.

- Bæredygtig udyttelse af ressourcerne i de arktiske områder skaber basis for andre forretningsmuligheder som for eksempel forskning, udvikling og innovation. Der er også lovende muligheder inden for turisme og den kreative industri som kunst, musik og film.

Karlsdóttir fremhæver den islandske filmindustri, som får massiv støtte fra islandske stat og derfor gør det billigere at producere film i Island. Hun fremhæver også den finske Midnight Sun Festival i den finsk-samiske bygd Sodankylä, der i 2015 havde 30.000 besøgende fra hele verden.

For Grønlands vedkommende peger forskeren på store muligheder i den marine sektor inden for blandt andet bioøkonomien, hvor alger og tang rummer store fremtidsperspektiver.

De største udfordringer i de nordiske dele af Arktis er den manglende diversitet i økonomiske aktiviteter. Mange unge i Arktis vælger derfor at migrere eller pendle mellem forskellige bosteder, så de har hjem et sted og arbejder eller uddanner sig et andet sted. Karlsdóttir ser derfor den dårlige infrastruktur på bredbåndsområdet som en stor hindring for udvikling, der ellers kan skabes gennem blandt andet distanceundervisning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar