23. februar 2017

Overblik over den grønlandske turisme

Ny forskningsrapport lytter til den grønlandske turistbranche

- Vi skal ikke komme og fortælle, hvad turistaktørerne
 skal gøre, mener Carina Ren fra AaU Arctic.
Sammen med fiskeri og minedrift nævnes turisme ofte som fremtidens vigtigste erhverv i Grønland. Det er baggrunden for et forskningsprojekt, hvor turismeforsker og lektor Carina Ren fra Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Logistik og Samarbejde under Aalborg Havn har arbejdet med den grønlandske turismeudvikling.

AaU Arctic og Center for Logistik og Samarbejde inviterer nu til et afslutningssymposium, hvor resultaterne og forskningsrapporten vil blive fremlagt og diskuteret. Det foregår på Center for Logistik og Samarbejde tirsdag den 14. marts klokken 9 - 14. Yderligere oplysninger kan fås hos Daniela Chimirri, Aalborg Universitet.

- I første omgang er der tale om et kort for-projekt, hvor vi vil forsøge at danne os et overblik over turismelandskabet i Grønland. Der er mange gode ideer i forhold til turismeudvikling, men jeg oplever, at der mangler en afdækning af, hvilke aktiviteter og virksomheder der allerede er, hvordan turismen er organiseret, og hvorledes man samarbejder og videndeler på området, siger Carina Ren.

- Det handler ikke om, at vi skal komme og fortælle, hvordan de lokale turistaktører skal gøre. Vi forskere bliver nogle gange fanget af vores idéer og glemmer at stikke en finger i jorden, men i dette projekt lytter vi til de lokale aktører. Så må vi se, hvor de peger os hen.

Det er målet, at forprojektet skal munde ud i yderligere forskning omkring organisering og samarbejde inden for grønlandsk turisme, så politikere og turismeorganisationer har et grundlag at vurdere ud fra, når de skal anbefale, hvordan udviklingen af den grønlandske turisme skal ske, og hvordan investeringer på området bedst foretages.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar