19. august 2016

Rift om grønlandsk arbejdskraft

Stabile arbejdsmuligheder året rundt er en forudsætning for et godt arbejdsliv

Jens K. Lyberth: - De unge er velkomne til at
 starte arbejdslivet hos Royal Greenland.
- Der bliver rift om kvalificeret grønlandsk arbejdskraft i fremtiden – og derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne giver såvel specialarbejdere som faglærte medarbejderne mulighed for at udvikle sig gennem for eksempel udvekslingsophold og praktikpladser. Det kan blandt andet ske gennem et tæt samarbejde i netværk som Arctic Business Network.

Det mener Jens K. Lyberth, der er direktør for HR og eksterne relationer i den grønlandske fiskerikoncern Royal Greenland.

- Som landsdækkende og international virksomhed har vi i Royal Greenland nogle særlige muligheder for at bidrage til at hjælpe den grønlandske ungdom til et godt liv med stabile arbejdsforhold. Heldigvis er der øget fokus på den store gruppe af unge herhjemme, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Den gruppe er mere end velkomne til at starte deres arbejdsliv hos os og mange af dem vil formentlig have viljen og evnerne til at komme ind i nogle uddannelses- og udviklingsforløb, som sikrer arbejde året rundt, siger Lyberth og slår fast:

Medarbejderne trives, når virksomheden
kan tilbyde arbejde hele året.
- Alle erfaringer viser, at medarbejderne trives og udvikles bedst, hvis vi kan tilbyde arbejde hele året. Derfor prøver vi i høj grad at tilpasse kapaciteten og tilrettelægge produktionen, så det bliver muligt.

- Vi har en kerne af medarbejdere, som har beskæftigelse det meste af året. Vore udfordringer bliver ofte meget store, når vi bliver nødsaget til at tage ekstra arbejdskraft ind i sommerperioden, hvor mange af de rette kompetencer ikke er til stede for at udføre jobbet optimalt. Af forståelige grunde vil mange nyde sommeren på andre måder.

Derfor er Royal Greenland også nødt til at bruge importeret arbejdskraft, forklarer HR-direktøren:

- Vi kan dog ikke komme udenom at tage import af arbejdskraft ind i vore overvejelser, hvis vi ikke kan skaffe arbejdskraften herhjemmefra. Fiskerne vil gerne øge deres indtjening, og vi vil gerne have glæde af de store investeringer, som er foretaget netop for at skabe øget forædling og beskæftigelse.
Derfor har vi i sommermåneder været glade for tilførsel af ekstra sæsonarbejdere, som har søgt beskæftigelse hos os – herunder de såkaldte nordjobbere. 

- Hvis de politiske ønsker om forædling og højere værdiskabelse skal realiseres i højere grad end i dag, vil muligheden for at skaffe den nødvendige arbejdskraft være meget vigtig.  Også i højsæsonen. Og mange undersøgelser viser, at muligheder for helårsbeskæftigelse kan øge interessen for at arbejde indenfor sektoren. En bedre udnyttelse af produktionskapaciteten kan også opnås, såfremt fiskeriet tilpasses, således at der bliver en bedre balance mellem fiskerikapacitet og produktionskapacitet, siger Jens K. Lyberth.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar