24. august 2016

Byggeskik-konference med fokus på samarbejde

Klar til renoveringsopgaven

Arktisk Byggeskik II samler deltagere
fra hele den grønlandske byggebranche.
Arktisk Byggeskik II løber af stabelen i Nuuk 14. september 2016. Konferencen samler repræsentanter fra hele den grønlandske byggebranche.

Grønland står i de kommende år overfor betydelige investeringer i boligsektoren. En stor del af de offentlige udlejningsboliger er nedslidte, og der er behov for gennemførelse af omfattende renoverings- og saneringsarbejder. På konferencen Arktisk Byggeskik I i februar blev det anslået, at investeringsbehovet ligger i størrelsesordenen 10 til 12 milliarder kroner.

Det er baggrunden for konferencen Arktisk Byggeskik II, der holdes i Nuuk den 14. september. Her er det planen, at visioner og praktiske erfaringer skal gå hånd i hånd, når repræsentanter fra alle dele af den grønlandske byggebranche – bygherrer, entreprenører, rådgivere, ingeniører, leverandører og myndigheder – mødes for at diskutere, hvordan den store opgave skal løses til størst gavn for det grønlandske samfund.

Konferencen arrangeres af den grønlandske regering, Naalakkersuisut, DTU’s Center for Arktisk Teknologi og Arctic Business Network i fællesskab.

- Vi ønsker at samle alle gode kræfter, så den store opgave løftes bedst muligt.  Vi lægger stor vægt på innovation og udvikling, men vi skal samtidig benytte os af de mange erfaringer, som allerede er samlet i Grønland. Vi har en stor og dygtig byggesektor, hvor mange virksomheder har været i Grønland i adskillige år og derfor har stor erfaring med de mange udfordringer, som det grønlandske klima og infrastrukturen giver. Opgaven er stor, så der er behov for et stærkt samarbejde over Atlanten med danske og udenlandske aktører, der kan bidrage til en konstruktiv debat med viden, erfaringer og inspiration, siger Naalakkersuisoq for Boliger, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen.

- Det er på tide at komme i gang. Opgaven kan ikke udskydes længere, så der er et stort behov for at få lavet en helhedsplan, der fastslår opgavens størrelse, finansiering, metoder og tidshorisont. Der skal træffes nogle afgørende valg – blandt andet om i hvilket omfang, der skal renoveres eller bygges nyt. Det er især vigtigt at få fastslået finansieringsbehovet og ikke mindst hvor pengene skal komme fra, ligesom vi skal have gearet hele uddannelsessystemet, så vi udnytter lokal arbejdskraft bedst muligt, siger Tove Lading fra DTU Artek, der blandt andet står bag uddannelsen af arktiske ingeniører.


- Arctic Business Network har påtaget sig at facilitere processen med at dele viden om, hvordan arktisk byggeskik kan udvikles og formes i fremtiden. Det gør vi, fordi vi tror på samarbejde – ikke blot mellem virksomheder på begge sider af Atlanten, men også på et vidtgående samarbejde mellem virksomheder og det grønlandske selvstyre. Renoveringsopgaven rummer også et stort potentiale for virksomheder, der vil være med til at udvikle nye metoder og produkter, som kan effektivisere renovering og nybyggeri i arktiske områder, siger Poul Hededal, formand for Arctic Business Network, der er et erhvervsnetværk for virksomheder på begge sider af Atlanten. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar