23. august 2016

Det virker! Men hvorfor?

Fokus på netværk og klynger

Stine Bylin Bundgaard har skrevet sin PhD-afhandling
 med ABN som case.
Arctic Business Network sætter sig selv under lup, når netværket i morgen holder efterårssæsonens første medlemsmøde.

Netværket har allieret sig med Stine Bylin Bundgaard, PhD-studerende på Aalborg Universitet, som på baggrund af sin afhandling vil holde oplæg om, hvordan relationer opstår, udvikles og vedligeholdes. Stine har igennem de seneste fire år haft ABN som case og vil derfor også kunne sige mere om, hvad ABN har gennemlevet som netværk og de nye muligheder, som er opstået.

Herefter vil Bolette van Ingen Bro, direktør i Cluster Excellence Denmark, give sit bud på hvilke nye værktøjer og vinkler, som virker for netværk og klynger i dag, og hvordan der kan tænkes strategisk i netværk, herunder vinklen ”Netværk-med-netværk” – som ABN fx har gjort siden 2014. Fremfor alt vil hun komme ind på den øgede politiske bevågenhed omkring dannelse og udvikling af netværk og klynger og årsagerne hertil.

Emnet er højaktuelt, da ABN i det tidlige forår opnåede certificering som EU-anerkendt klynge. På dette netværksmødet vil der derfor blive lejlighed til at se nærmere på, hvad ABN som netværk har som sine styrker og anbefalingerne til det videre arbejde.

Mødet foregår i Det Arktiske Hus på Vesterbro i Aalborg onsdag den 24. august kl. 15 - 17. Mødet gentages den 7. september i Nuuk, hvor det vil foregå hos Rambøll, Imaneq 22, klokken 16 til 18.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar