19. august 2016

Polarforskere går i luften

Fokus på droner og satellitter

Droner og satelliter giver forskerne nye muligheder.
"Droner, satellitter og andre nye platforme i polarforskning" bliver overskriften på dette års danske polarforskningskonference, der finder sted på DTU i dagene 1. og 2. november.

Konferencen, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, er et samlingssted for danske, grønlandske og færøske forskere, der beskæftiger sig med polarforskning. Sidste år blev konferencen arrangeret af Aalborg Universitet og samlede flere end 100 deltagere fra både forskningverdenen og erhvervslivet.

I oplægget til årets polarforskningskonference hedder det:

"2016 er året, hvor Danmark får en strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation samtidig med en strategi for rummet og droner. De nye strategiske rammer giver anledning til at sætte fokus på hvilke muligheder, der ligger i nye teknologiske platforme og hvordan teknologiske platforme kan understøtte eller forbedre polarforskningen på tværs af forskningsfelter og fagområder. Ambitionen med årets Polarforskningskonference er at fremme konkrete nye ideer og samarbejder, der udnytter droner, satelllitter og andre nye platforme på tværs af forskningsdiscipliner."

Programmet byder blandt andet på Konferencen byder på en præsentation af den nye strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation ved Minister for uddannelse og forskning, Ulla Tørnæs og som nævnt et stærk fokus på de nye nationale strategier for rummet og droner.

Yderligere oplysninger om årets polarforskningskonference kan findes på Polar DTU's hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar