28. juni 2016

Arktisk forsvar for millioner

Ny analyse skal styrke den militære tilstedeværelse i Arktis

Der skal ske øget overvågning af Rigsfællesskabets
 arktiske territorier. Foto: Arktisk Kommunado
Forsvarsministeriets længe ventede Arktis-analyse blev mandag offentliggjort på et pressemøde med forsvarsminister Peter Christensen,  naalakkersuisoqVittus Qujaukitsoq og den færøske repræsentationschef i København Sigmundur Ísfeld,

Analysen er blevet til på baggrund af forsvarsforliget for 2013-2017, hvor det aftaltes, at der i forligsperioden skal gennemføres en analyse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis. Analysen skal udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af Forsvarsministeriets kapaciteter i Arktis. Der er i forsvarsaftalen afsat en økonomisk ramme på 120 millioner kroner årligt til finansiering af initiativer som følge af analysen.

De mange penge skal blandt andet bruges til en øget overvågning af Arktis - blandt andet med satellitter, men der lægges også op til, at den operative indsats og Arktisk Kommando i Nuuk styrkes.

Analysen peger både på nye initiativer og videreførelse af eksisterende tiltag med fokus på at gøre tingene anderledes og smartere med de værktøjer, som allerede er en del af Danmarks nuværende indsats i Arktis. Som et konkret eksempel lægger regeringen op til, at der skal være en komplet tredje fregatbesætning til Forsvarets tre fregatter - i stedet for de nuværende to en halv - for bedre at udnytte Forsvarets eksisterende fregatkapacitet. Regeringen indstiller at gennemføre initiativerne inden for den økonomiske ramme, der allerede er afsat til at styrke Danmarks rolle i Arktis.

Forsvarsminister Peter Christensen siger:

- Arktis har de seneste år indtaget en stadig vigtigere plads på den nationale og internationale dagsorden. Klimaforandringer, øget tilgængelighed i Arktis og sikkerheds- og geopolitiske hensyn understreger hvorfor. Arktis har, og vil også fremover have, stor strategisk betydning for Danmark og for Rigsfællesskabet. Det er derfor også vigtigt for regeringen, at Danmark aktivt arbejder for at fastholde og styrke danske interesser i Arktis. Det giver Arktis-analysen os et solidt afsæt for, og jeg ser frem til efter sommerferien at drøfte regeringens indstilling med forsvarsforligskredsen.

Den ny analyse er et digert værk på 250 tætskrevne sider, der i detaljer blandt andet beskriver forsvarets arktisk materiel og ikke mindst ønskerne til nyt isenkram.

Analyse af Forsvarsministeriets opgaver i Arktis kan downloades her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar