24. maj 2019

Oprydning efter krigen

Tomme tønder skal væk

Tomme tønder ved Marraq.
Nu skal der ryddes op efter den amerikanske tilstedeværelse i Grønland under anden verdenskrig. Det blev der afsat 180 millioner kroner til i det seneste forsvarsforlig - og nu tager Kommuneqarfik fat på arbejdet ved de tidligere landingsbaner ved Marraq syd for Nuuk og Ikkatteq ved Tasiilaq.

Arbejdet er netop sendt i licitation. De første opgaver skal udføres hen over sommeren og forløber over tre uger hvert sted.

- Det er dejligt, at det egentlige oprydningsarbejde endelig kommer i gang, og selvfølgelig skal det gøres ordentligt. Derfor er forarbejdet en del af udbuddet. Vi skal blandt andet have fundet ud af, hvordan arbejdet kan gøres bedst, når det kommer til den resterende del af oprydningsaktiviteterne på de to lokaliteter, siger Miljøchef Frank Rasmussen.

Sommerens arbejde på de to lokaliteter skal blandt andet tilvejebringe viden om, hvordan oprydningen håndteres bedst muligt. Derudover forventes også igangsætning af miljøscreeninger, som i første omgang skal danne grundlag for vurdering af behovet for yderligere miljøundersøgelser.

Sporene efter den amerikanske tilstedeværelse har stor kulturel og historisk betydning. Derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq, at bevaringsværdige dele på Ikkatteq vil blive efterladt som det står.

Udbudsmaterialet kan downloades her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar