21. november 2018

Nordatlantisk samarbejde

Arktisk rehabiliteringsprojekt mellem Aalborg, Torshavn og Nuuk 

Parterne mødes i disse dage i Tórshavn. Foto:Wikipedia
Aalborg kommune,Tórshavnar Kommuna og Kommuneqarfik Sermersooq indleder nu et samarbejde om såkaldt rehabilitering. Det sker for en treårig periode med den Arctic Consensus som projektleder.

Rehabilitering betyder, at en borger, der modtager hjemmehjælp kan få hjælp til at blive mere selvstændig i hverdagen, og måske helt kan undvære hjemmepleje. Projektet skal ses i lyset af, at alle tre lande de kommende år vil opleve store demografiske udfordringer i takt med, at befolkningen bliver ældre og man er blevet bedre til at behandle kroniske sygdomme, hvilket gør behovet for hjælp fra det offentlige til ældre større.

En del af formålet med samarbejdet er at øge selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet for den enkelte borger. En anden del er at vidensdele erfaringer inden for rehabiliteringsmetoder på tværs af de tre nordiske lande, samt profilere det nordiske samarbejde.

Parterne er i disse dage samlet i Tórshavn. Foruden etableringen af et arktisk rehabiliteringsnetværk består programmet blandt andet af seminar og workshops om rehabilitering i Arktis/Norden, institutionsbesøg og styregruppemøder før og efter.

- Det er en fornøjelse og ære at arbejde med så dedikerede ressourcer til gavn for den fremtidige indsats indenfor nordisk-arktisk rehabilitering. Vi skaber et vigtigt fundament som det fremtidige samarbejde kan bygge videre på, siger direktør i Arctic Consensus, Lise-Lotte Terp.

 Etablering af Arktisk Rehabiliteringsnetværk er støttet af Nordregio, Nordisk Ministerråd.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar