12. november 2018

Island, Færøerne og Grønland udveksler erfaringer

Vandkraften skal benyttes mere

Stort potentiale i vandkraft.
I sidste uge holdt Nukissiorfiit et temamøde om vandkraft. På mødet blev der udvekslet viden og erfaringer med samarbejdspartnere og nabolande

Temamødet skal ses som et væsentligt bidrag til at optimere anvendelsen af vandkraft både nu og i fremtiden i Grønland, skriver Nukissiorfik på sin hjemmeside.

I de kommende år skal vandkraft benyttes endnu mere end i dag. På temamødet drøfter Nukissiorfiits medarbejdere med ansvar for vandkraft mulighederne for udvikling og udvidelse af vandkraftforsyningen med eksterne samarbejdspartnere og forsyningsselskaber fra Færøerne og Island.

 Nukissiorfiit undersøger mulighederne for øget brug af vandkraft på tre hovedområder: Nye større vandkraftværker til byer uden vandkraftforsyning, udvidelse af eksisterende vandkraftværker og nye mindre vandkraftværker til forsyning af bygder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar