11. maj 2016

Nyt logo

Fælles identitet

De fire grønlandske huse i danmark - husene i Aalborg, Aarhus, Odense og København - har i fælleskab indført et nyt logo, der skal kommunikere fællesskabet mellem husene.

- Når De Grønlandske Huse i Danmark mener, at tiden er inde til at få et nyt logo og dermed en mere ensartet profil udadtil, skyldes det blandt andet ønsket om at understege det fællesskab og samarbejde, der er mellem husene. At beslutte fælles logo og dermed identitet er en stor og vigtig ting. Det nye logo er besluttet efter en længere proces i alle fire huse, oplyser Annette Bogø Lyberth, der er kulturansvarlig og souschef i Det Grønlandske Hus i Odense.

De fire grønlandske huse hare et tæt samarbejde, der følger naturligt af husenes funktion som vejledere af grønlandske studerende og efterskoleelever, modtagelse og rådgivning af grønlandske borgere i Danmark og kulturformidling.

Det nye logo understreger tilhørsforholdet til Grønland. Farven er rød som i det grønlandske flag og formen, der ligner Grønland, ligger som et isfjeld i havet, ser man godt efter, kan man se, at toppen af isfjeldet er rettet til, så den ligner et hus, der symboliserer de grønlandske huse, som det synlige Grønland i Danmark.

For det grønlandske hus i Aalborg kommer
logoændringen samtidig med flytningen til Vesterbro.
Den lokale tilknytning til de danske byer understreges af, at hvert hus har et logo med sit eget bynavn på, og samtidig er der et logo, som samler husene under overskriften De Grønlandske Huse i Danmark.

For det grønlandske hus i Aalborg kommer logoændringen samtidig med, at huset netop er flyttet til nye lokaler i Det Arktiske Hus på Vesterbro.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar