17. maj 2016

Bygd sorterer affald

Interessen for affaldssortering er stor i Grønland

Bygdemiljøet skal blive pænere, mener beboerne
 i Kapisillit. Foto: Kommuneqarfik Sermersooq
Glas, jern, farligt affald samt husholdningsaffald skal i fremtiden sorteres af husstandene i  bygden Kapisillit, der ligger i bunden af Godthåbsfjorden cirka 70 km fra den grønlandske hovedstad.

Affaldet skal efter sorteringen afleveres i en container, som er placeret i centrum af bygden. Affaldet hentes af kommunen, der presser og pakker det, hvorefter det sendes med skib til Nuuk. Glasaffaldet vil blive benyttet som afdækningsmateriale eller bruges som drænlag i deponier. Jern og metal sendes til genanvendelse i Danmark, og brændbart affald afbrændes i Forbrændingen i Nuuk.

Der var stor interesse fra borgerne i bygden, da Drift og Miljø-afdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq på et informationsmøde onsdag den 11. maj præsenterede, hvordan affaldet skal sorteres.

- Det var en stor glæde at høre borgernes store interesse for at være med til at holde naturen ren og miljøet rent i den smukke bygd Kapisillit, sagde lederen af det kommunale videnscentret for affaldshåndtering Margrethe R. Hegelund efter præsentationen.

Affaldssorteringen indføres, efter at kommunen tidligere på året lukkede Kapisillits forbrændingsanlæg, fordi anlægget var slidt ned.

Siden 2012 har Kommuneqarfik Sermersooq udviklet et affaldskoncept for alle bosteder i kommunen. Og det er netop dette koncept, der i dag er under udvikling og tilpasset til hvert bosted så vidt muligt.

Udover sortering af husholdningsaffald var der også stor interesse for, at bygdemiljøet i fremtiden bliver pænere, da der stadig ses meget affald – især fiskeriudstyr, gamle snescootere og både, som i tidens løb er blevet efterladt rundt omkring i bygden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar