12. maj 2016

Ny grønlandsk turismestrategi

Lufthavn og Isfjordcenter skal sikre væksten

Ny strategi skal styrke den grønlandske turismeindustri.
Vækstpotentialet i turismen skal først og fremmest realiseres ved at forlænge landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat til 2.200 meter, og derved sikre muligheden for direkte beflyvning til Europa og Nordamerika samt muligheden for at reducere billetpriser for internationale passagerer med 30 %. Endvidere skal der etableres interregionale landingsbaner i Tasiilaq og Qaqortoq samt en kort bane i Nanortalik.

Det kan man læse i en ny grønlandsk turismestrategi, som netop er offentliggjort. Strategien dækker perioden frem til 2020 og rummer en lang række konkrete anbefalinger og indsatser, der skal styrke turismeerhvervet, så turismen bliver et bærende og fremtidssikret erhverv for hele Grønland.

Udover landingsbaner beskæftiger strategien sig med blandt andet krydstogtsturismen samt ikke mindst det nye Isfjordcenter, der skal bygges ved Ilulissat.

- Naalakkersuisut ønsker at understøtte private turisme initiativer ved bedre planlægning i forbindelse med byggemodning og arealanvendelse, herunder til turismekoncessioner og igennem kommunale helhedsplaner. Med flere private initiativer og investeringer vil Grønland blomstre som turistdestination, siger naalakkersuisoq Vittus Qijaukitsoq og fortsætter:

- Jeg har derfor stort fokus på kontinuerligt at forbedre adgangen til finansiering af nye erhvervsprojekter bl.a. via samarbejdsaftaler med Vækstfonden i Danmark, Nordisk Investeringsbank og den Europæiske Investeringsbank. Derudover har Naalakkersuisut afsat midler på finansloven til erhvervsfremmeordninger til iværksættere og rådgivning.

Den nye turismestrategi kan ses på Business Greenlands hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar