23. maj 2016

AAU Arctic etablerer styregruppe

ABN er et vigtigt bindeled til centrale aktører

Humaniora-dekan Henrik Halkier, Aalborg Universitet.
Aalborg Universitet besluttede sidste år at samle sine arktiske aktiviteter i et særligt center, som er blevet døbt AAU Arctic.

Det nye center skal fungere på tværs af universitets fakulteter, og det er med fuldt overlæg, fortalte professor Henrik Halkier, der er dekan på det humanistiske fakultet for nogle måneder siden.

- De arktiske og grønlandske udfordringer er særdeles velegnet til forskningsprojekter på tværs af fakulteterne - og netop det tværfaglige aspekt er en vigtig del af Aalborg Universitets DNA, sagde Halkier.

AAU Artic har nu fået den endelige godkendelse fra universitetet, og man er i gang med at etablere en styregruppe, der skal rådgive og inspirere AAUs arbejde med arktiske problemstillinger inden for forskning, videnssamarbejde og uddannelse.

Styregruppen vil blandt andre få Arctic Business Networks netværksleder Ellen Arnskjold som medlem.

- Arctic Business Network er jo et vigtigt bindeled til centrale aktører på området, og netværkslederen er en oplagt deltager i arbejdet i styregruppen, mener Henrik Halkier.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar