31. marts 2016

Arktisk jura

Ny rapport sætter fokus på juraen i de arktiske erhverv

Store værdier på spil i Arktis.
Der er store værdier - både økonomisk og miljømæssigt - på spil, når man leder efter råstoffer i den arktiske undergrund og ved sejlads i de arktiske farvande. Derfor er der en stigende interesse for juraen i den forbindelse. For hvem har egentlige ansvaret og forpligtelserne, når erhvervslivet arbejder i Arktis?

Det er baggrunden for, at Københavns Universitets juridiske fakultets Center for Enterprise Liability netop har udsendt forskningsrapporten “Responsibilities and Liabilities for Commercial Activity in the Arctic: The Example of Greenland”.

Rapporten sætter fokus på både de privatretslige og de forvaltningsmæssige aspekter i forbindelse med erhvervsaktiviteter i Arktis. Det hele er belyst med eksempler fra Grønland. Bogen er baseret på tre års forskningsarbejde, som både har involveret centrets medarbejdere og eksterne samarbejde.

Den nye bog bliver præsenteret for alle interesserede ved et offentligt arrangement på det juridiske fakultet den 29. april 2016 kl. 15.00 - 16.30.

Læs mere på CEVIAs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar