18. juni 2015

Gode råd til EU

Workshop om EU's arktiske strategi

Oplægsholderne lagde op til gode
diskussioner om EU's rolle i Arktis
.
- Det er slet ikke så svært. Det handler bare om at forstå den lokale kontekst.

Sådan lød rådet fra Arctic Business Network-formanden Poul Hededal til EU, da Arctic Consensus onsdag havde inviteret til workshop i Aalborg om EU's arktiske strategi.

Flemming Møller Mortensen, MF (S) opfordrede
 EU til at læse den danske arktiske strategi.
EU arbejder i øjeblikket på at formulere en arktisk strategi, som skal sikre de europæiske lande indflydelse i Arktis. EU har i nogle år bejlet til en observatørpost i Arktisk Råd, men er stødt på stor modstand blandt andet på grund af den europæiske holdning til sælfangst.

I det hele taget gik spørgsmålet om at forstå de arktiske folk igen i rådene til EU.

- Det er vigtigt, at EU opnår accept og forståelse i Grønland, hvis den arktiske strategi skal lykkes, sagde Socialdemokraternes arktiske ordfører, Flemming Møller Mortensen, der havde fundet tid midt i valgkampen til at deltage i workshoppen. MF'eren rådede i øvrigt EU til at nærlæse Danmarks Arktiske strategi og til respektere samarbejdet om Ilulissat-deklarationen, hvor Danmark sammen med Norge, USA, Rusland og Canada har aftalt, hvordan spørgsmålet om rettighederne til Nordpolen skal afklares.

EU var repræsenteret af Ramon van Barneveld fra EU-kommissionen. Han pegede selv på et af de helt store udfordringer i arbejdet med den arktiske strategi.

Policy Officer Ramond van Barnefeld fra EU
modtog gode råd.
- Spørger man folk i de arktiske lande, hvad der er det største problem, svarer de infrastruktur, men spørger man folk i andre lande, mener de, at det er miljøet, der er områdets største problem. Her er kunsten at få de to synspunkter til at mødes.

Van Barnefeld oplyste, at den hidtidige bilaterale støtte til Grønland i kraft af blandt andet fiskeriaftaler er rettet mod uddannelse og styrkelse af kompetencer - og han gav opbakning til Arktisk Råd som et legitimt og effektivt forum for samarbejde om den arktiske udfordring.

Mødet i Aalborg var arrangeret af Arctic Consensus i samarbejde med Grønlands Erhverv, Arctic Cluster of Raw Materials og EU. Mødet havde 25 deltagere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar