4. februar 2015

Stort potentiale i turisme og råstoffer

Ny rapport lægger op til et styrket samarbejde mellem Grønland og Danmark

Den nye rapport anbefaler blandt andet samarbejde
 om turismen på det asiatiske marked, som er i vækst.
Der er gode muligheder for at styrke samarbejdet mellem danske og grønlandske virksomheder inden for især råstofsektoren og turismeområdet. Det kan bidrage til at skabe ny udvikling, arbejdspladser og flerstrenget erhvervsstruktur i Grønland, hvis økonomi i dag hovedsageligt hviler på fiskeriet.

Det fremgår af en ny rapport, der retter fokus på udviklingspotentialet i den grønlandske råstofsektor og turismeindustri. Rapporten bærer titlen "Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark".

Rapporten kommer med 12 anbefalinger, der angiveligt kan bidrage til et øget samarbejde mellem danske og grønlandske virksomheder og til en flerstrenget grønlandsk erhvervsstruktur.

Udviklingen skal blandt andet ske gennem bedre finansieringsmuligheder i form af bedre eksportkreditter og øgede lånerammer. Desuden peger rapporten på turismeområdet som et felt, hvor Danmark og Grønland med fordel kan samarbejde.

 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem det grønlandske Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Under arbejdet med rapporten har Arctic Business Network medvirket i en erhvervskonference, som fandt sted sidste år i Nuuk.

Her er de 12 anbefalinger:

Øget myndighedssamarbejde
1. Forsøgsmodel for smidig og hurtig proces for opdatering af lovgivning for Grønland på det finansielle område som følge af nye EU-forordninger
2. Samarbejde om virksomhedsregistrering med henblik på at give mulighed for, at grønlandske virksomheder kan indberette digitalt til danske myndigheder

Grønland som mineland
3. Fortsat dialog med investorer om kommercielle investeringer i Grønland
4. Styrke eksisterende dansk-grønlandske erhvervssamarbejder
5. Garanti fra EKF til kreditværdige grønlandske erhvervsprojekter
6. Arktisk låneramme under Den Nordiske Investeringsbank
7. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal kunne finansiere erhvervsudvikling i Grønland
8. Afdækning af rammerne for grønlandsk associeringsaftale med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
9. Etablering af lovgivningsmæssige og administrative rammer for et eksportkontrolsystem i Grønland

 Grønland som turistdestination
10. Øget samarbejde mellem VisitGreenland og VisitDenmark om etablering af dansk-grønlandsk turismenetværk
11. Ny og forbedret statistik inden for turismeområdet i Grønland
12. Fælles markedsføring med fokus på kombinationsoplevelser i Danmark og Grønland overfor særligt det asiatiske marked.

Rapporten kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar