19. februar 2015

Færre folk

Fald i det grønlandske befolkningstal

Fald over hele linien - bortset fra hovedstadskommunen,
der kan notere et stigende befolkningstal.
Indbyggertallet i Grønland falder. For første gang siden 1997 er tallet nu på under 56.000 indbyggere. Ved udgangen af 2014 boede der 55.984 mennesker i Grønland.

Det meddeler Grønlands Statistik efter den seneste opgørelse ved årsskiftet. Faldet skyldes især en fortsættelse af den nettoudvandring, som har ramt Grønland de seneste år. Selv om der i 2014 flyttede 2.148 indbyggere til Grønland, var det altså ikke nok til at modsvare udvandringen på 2.733 personer.

Der er fortsat et vist fødselsoverskud, idet fødselstallet er dobbelt så højt som dødstallet, men altså slet ikke nok til at dække udvandringen.

Ser man på vandringerne internt i Grønland, er der grund til bekymring for Udkants-Grønland eller snarere Bygde-Grønland. Tallene viser nemlig også, at det kun er i Sermersooq - hovedstadskommunen - at befolkningstallet stiger. De øvrige kommuner må notere et fald i befolkningstallet. Befolkningstilvæksten i Nuuk finder ikke helt uventet sted især i bydelen Qinngorput.

Befolkningsoversigten fra Grønlands Statistik kan ses i sin helhed her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar