10. februar 2015

Satellitter giver hurtigere internet

DTU kigger ind i fremtiden

Droner kan bruges til overvågning
 af de arkiske farvarnde. Foto: DTU
Fremtiden byder på øget brug af droner og satellitter i Arktis - både til civile og militære opgaver. Det er konklusionen i en rapport, som som DTU Space og Polar DTU offentliggjorde mandag.

Ikke mindst de problematiske forhold med internet-dækningen i Grønland kan løses, hvis Kongeriget etablerer et egentlig satellit-program i lighed med de øvrige arktiske stater.

Kommunikation til hele Arktis. Foto DTU
- Med kun 55.000 indbyggere i et enormt geografisk område samt et krævende klima er telekommunikation i Grønland en stor udfordring. Til gengæld fremhæves IT og kommunikation ofte som et område med store muligheder og en potentiel game-changer for erhvervsudviklingen i Grønland. En væsentligt øget båndbredde vil for eksempel muliggøre planer om en CO2-neutral serverpark i Grønland, hvor man udnytter energi fra vandkraftværker, ligesom der vil være mulighed for at etablere små (enkeltmands-) IT-virksomheder i selv mindre bygder, hedder det blandt andet.

- Vores foreløbige afrapportering peger på, at et egentligt satellitprogram vil har stor nytteværdi i Arktis. Hvis forsvaret og de danske myndigheder vil øge den strategiske indsats i Arktis, er det afgørende at have rum-infrastrukturen på plads først, fordi det vil udgøre en rygrad i en øget tilstedeværelse i Arktis, siger Niels Andersen, centerleder for Polar DTU, i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Forskerne ved DTU ser store muligheder i en satellit- og dronebaseret fremtid:

- Investeringer i en rumbaseret infrastruktur i Arktis vil ikke blot bidrage til løsningen af Rigsfællesskabets nuværende opgaver i Arktis, men også direkte kunne øge den fremtidige vækst og værdiskabelse i denne del af Rigsfællesskabet, hedder det.

Rapporten identificerer fire hovedområder, hvor satellitter og droner kan bidrage til både Forsvarets og det civile samfunds opgaveløsning i Arktis:
- Kommunikation
- Overvågning
- Navigation
- Kortlægning

Rapporten er en midtvejsrapport i et større projekt, som DTU udfører for Uddannelses- og Forskningsministeriet. En endelig rapport udkommer senere i 2015.

Læs mere her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar