16. april 2014

Grønlandske scenarier: Det lange, seje træk

Ingen indtægter fra råstofferne

Grønland klarer sig ved egen kraft.
I serien om grønlandske fremtidsscenarier er vi kommet til et scenarie, der beskriver en fremtid for Grønland, hvor de forventede indtægter fra råstofferne udebliver, men hvor der er sat gang i en proces med at styrke kompetenceniveuet hos den grønlandske arbejdskraft.

I rapporten fra Focus Greenland 2013 hedder det:

Grønland løfter sig ved egen kraft gennem reformer ovenfra og græsrodsaktiviteter nedefra.

Da anlægsarbejdet på et stort projekt efter lang tids lovgivende forberedels, stoppede efter kort tids reel aktivitet, indså alle, at der ikke kommer mere hjælp udefra, hverken i form af økonomiske tilskud, lån eller store investeringer i de grønlandske naturressourcer. 

Moderat global vækst og hastig teknologisk udvikling har gjort verdensøkonomien mindre afhængig af knappe ressourcer som olie eller specifikke mineraler. De forventede store indtægter fra råstoffer udebliver, og Grønland skal løse de strukturelle udfordringer på de eksisterende vilkår. 

 Der er konsensus om nødvendigheden af reformer for at løse de økonomiske udfordringer, men i ligeså høj grad som instrument til at bryde den sociale arv og sikre sammenhængskraft. Der er økonomi og øget trivsel i at få folk fra passiv forsørgelse til uddannelse og arbejde, men samtidig kræver det en række opgør, som Grønland har kæmpet med i årevis, så øvelsen er vanskelig.

Det lange, seje træk er et af fire scenarier for Grønlands fremtid, som indgår i en workshop, der arrangeres af Arctic Business Network og Råstofklyngen ACRM den 1. maj på Hotel Hans Egede i Nuuk. Workshoppen indgår i programmet for Arctic Business Networks business-ekspedition til Grønland i dagene 28. april til 2. maj.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar