8. april 2014

Arktisk Kommando

Nordatlanten og Arktis styres fra et kontor i Nuuk

Ny generation af Kongerigets sejeste
soldater. Foto: Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er på programmet, når Arctic Business Network drager på business-ekspedition i Grønland i slutningen af april.

Arktisk Kommanda blev grundlagt for halvandet år siden og var en følge af forsvarsforliget for 2010-2014, hvor det blev besluttet at samle Grønlands Kommando i Grønnedal og Færøernes Kommando i Mjørkedalur uden for Tórshavn i en fælles kommando i Nuuk. Arktisk Kommando holder til i en kontorbygning på havnen i Nuuk, hvor tidligere Royal Greenland havde hovedkvarter.

Arktisk Kommando er direkte underlagt forsvarskommandoen og kan indsætte og lede militære enheder i Grønland og på Færøerne. Kommandoen fungerer endvidere som forbindelsespunkt og koordinator i samarbejdet mellem Forsvaret og de lokale myndigheder i det arktiske og nordatlantiske område.

Arktisk Kommando har 85 ansatte, som er fordelt over et enormt geografisk område og har mange forskellige opgaver. Den primære opgave er det militære forsvar af Grønland og Færøerne, og selvom der ikke er nogen akut eller konkret militær trussel imod kongeriget, skal suveræniteten sikres gennem tilstedeværelse, patruljering og overvågning. Udover de militære opgaver løses en række øvrige opgaver for samfundet herunder fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning, forureningsbekæmpelse og søopmåling. Efter behov ydes der også assistance til forskning og videnskabelige undersøgelser, samt hjælp og støtte til det civile lokalsamfund.

Arktisk Kommando kan følges via Facebook. Den seneste nyhed fortæller om lykkelige begivenheder i Sirius-hovedkvarteret i Daneborg, hvor en ny generation af hundehvalpe netop har set dagens lys.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar