14. august 2018

Succes med netbure

Behageligt fiskeri

Royal Greenland markedsfører netburfiskeriet
med denne tegning af Robert Holmene.
Torsken strømmer i øjeblikket i stort tal til Nordgrønland - og det giver gang i netbur-fiskeriet, der er et nyt fænomen ved Kangaatsiaq, fortæller Royal Greenland på sin hjemmeside.

I begyndelsen af juli blev der leveret ti netbure til Kangaatsiaq området. Fiskeriet går så godt, at antallet af netbure nu er oppe på 47.

 - Det er virkelig behageligt at fiske og levere fisk til netburene. Fiskeriet er slet ikke anstrengende, og vores indtjening er steget meget, siger Pavia Siegstad, der er en af fiskerne fra Kangaatsiaq området, der leverer fisk til Royal Greenlands netbure.

 Torskene holdes levende i netburene og transporteres levende til Maniitsoq i løbet af cirka 48 timer afhængig af vejr og vind.

Torskenes vandring mod nord er årsag til, at fiskeriet med netbure ved Maniitsoq og Sisimiut ikke går som forventet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar