16. august 2018

Støtte til nordatlantisk samarbejde

Bæredygtig turisme, bioteknologi og maritim sikkerhed

NORA støtter også samarbejdsprojekter med Canada.
Den nordatlantiske samarbejdsorganisation NORA har netop meddelt, at man bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge).

Fælles for projekterne er, at de skal være relevante i forhold til organisationens overordnede målsætning: at skabe en stærk og dynamisk nordatlantisk region, som kendetegnes af stærke og bærekraftige økonomier. Det er muligt for alle – firmaer, offentlige institutioner, privatpersoner – at søge.

NORA har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i vest. NORA ser derfor gerne projekter, som også inddrager partnere fra især Canada og Skotland.

NORA kan støtte både ét-årige projekter og op til tre-årige projekter med maksimalt 500.000 DKK om året, som svarer til maksimalt 1,5 mio. DKK over hele perioden. Støtten gives fortrinsvis til NORAs fokusområder, der blandt andet omfatter bioteknologi, bæredygtig turisme og den maritime sikkerhed.

Interesserede kan læse mere på NORA's hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar