30. april 2018

Uddannelse til grønlændere i Danmark

Målrettet 9-klasse

Uddannelse giver nye muligheder. Billedet stammer
 fra Qaqortoq, hvor bilen er blikfang for en cafe...
Nu tilbyder VUC & HF Nordjylland som noget nyt en særlig 9. klasses-uddannelse målrettet grønlændere i Danmark. Tilbuddet kaldes "Den grønlandske skole".

Tilbuddet er et 1-årigt forløb fra august 2018 til juni 2019, hvor man undervises i dansk som andetsprog, matematik, IT og samfundsfag på AVU Basis og G-niveau (svarende til 9. klasse og adgangsgivende til erhvervsuddannelser). Det suppleres med introducerende undervisning i blandt andet engelsk og naturfag samt FVU-tilbud (forberedende voksenuddannelse) i for eksempel dansk. FVU-tilbuddet er også åbent for andre grønlændere på uddannelse i Aalborg.

Skoletiden er fra mandag til fredag fra 8.00 til 13.25 (i alt 30 lektioner) i en fast klasse med højst 25 kursister. I tilknytning til skoledagen etableres en café med sociale aktiviteter og andre arrangementer i samarbejde med Det grønlandske Hus i Aalborg. Til tilbuddet er knyttet 1-2 studievejledere med særligt kendskab til de udfordringer, grønlandske kursister kan opleve både fagligt, socialt og kulturelt.

Desuden samarbejder vi med Det grønlandske Hus om økonomiske og sociale forhold. Der tilbydes både individuel og fælles vejledning i tilknytning til forløbet.

Man kan læse mere om "Den grønlandske skole" på VUC&HF Nordjyllands hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar