30. april 2018

Guide til samarbejde

CSR-initiativ

Fokus på samarbejdet mellem
 virksomheder og folkeskole i Grønland.
CSR-Greenland har netop udgivet en guide til samarbejdet mellem virksomheder og folkeskolen i Grønland.

Projektet kaldes Qaqisa og skal motivere de ældste elever i folkeskolen til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangsprøve gennem et intensiveret samarbejde mellem skole og virksomheder. Samtidig skaber projektet mulighed for, at det omkringliggende samfund bliver en naturlig del af skolelivet.

Til projektet er der fremstillet en elektronisk guide med redskaber til skoler og erhvervslivet, som er lavet ud fra skolernes egne erfaringer. Den har til formål at knytte tættere bånd mellem folkeskolen og erhvervslivet. Guiden kan bruges af alle og er offentligt tilgængelig.

Den elektroniske guide er blevet til på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet ‘Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne’, VIS-SIV.

Læs mere om projektet på CSR-Greenlands hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar