30. april 2018

Penge i fisk

Også overskud i Polar Seafood

Det går godt for det grønlandske fiskeri.
Forleden kunne vi fortælle om overskud i Grønlands største fiskerivirksomhed, det selvstyreejede Royal Greenland, men også for de private aktører går det godt.

Polar Seafood har netop udsendt en regnskabsmeddelelse, hvor det fremgår, at Grønlands største privatejede virksomhed, Polar Seafod, også har medvind.

Nettoomsætningen i 2017 steg med 214 millioner kroner til godt 3.320 millioner kroner, og bruttoresultatet steg fra 912 millioner kroner i 2016 til lidt under en milliard kroner. Årets resultat før skat blev godt 257 millioner kroner. Koncernvirksomhedernes samlede egenkapital er nu cirka 1.477 millioner kroner.

Den gode omsætning batter godt i landskassen, skriver Polar Seafoods i en pressemeddelelse:

"Det samlede beløb fra A-skatter, AMA-bidrag, afgifter fra rejer, makrel og hellefisk samt kvoteafgifter og selskabsskatter blev på over 290 millioner kroner", hedder det i pressemeddelelsen, hvor bestyrelsesformand Henrik Leth glæder sig over resultaterne:

- Vi er en grønlandsk virksomhed, så vi er i sagens natur stolte over at bidrage til vores lands samlede økonomi. Vi opererer i en branche, hvor usikkerheden er stor, så vi skal glæde os over de resultater, det grønlandske fiskerierhverv skaber i disse år. Men al erfaring viser, at det hurtigt kan gå den anden vej, så derfor er det vigtigt, at erhvervet konsoliderer sig mest muligt i de gode tider, så vi har noget at stå imod med, hvis udviklingen vender, som vi så ofte har set gennem historien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar