29. januar 2014

Ny olie- og mineralstrategi

Ændringer på vej i råstofpolitikken

Ny olie- og mineralstrategi er netop nu i 
offentlig høring. Foto: Cairn
Det vakte nogen opmærksomhed, da nalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard i sidste uge meddelte, at Grønland ønsker at opbygge sine egne geologiske undersøgelser på linje med Pinngortitalerriffik, Grønlands Naturinstitut - og dermed bryde med GEUS efter 126 år.

Debatten gik imidlertid i stå, da Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer fredag barslede med rapporten "Til gavn for Grønland".

Forslaget om at oprette en grønlandsk geologisk forskningsenhed kom frem i et oplæg til grønlandsk olie- og mineralstrategi, som Nalakkersuisut netop har sendt i offentlig høring.

Strategien peger på et øget behov for et optimalt samspil mellem råstofsektoren og andre områder i samfundet.

- Naalakkersuisut finder at det er væsentligt, at vi alle medvirker til en bæredygtig udvikling af råstofområdet. Strategien fokuserer derfor også på, hvorledes vi sikrer, at åbning af nye miner skaber størst mulig gavn for vores samfund i form af nye arbejdspladser og øgede indtægter, siger Jens-Erik Kirkegaard i strategiens forord.

- I den forbindelse er det et væsentligt delmål i strategien, at etablere vores egen nationale geologiske GeoSurvey Grønland (GSG) inden for strategiperioden. Endvidereer det et væsentligt delmål i strategien, at råstofloven ændres, således at miljøbeskyttelsen på råstofområdet udskilles og derved varetages uafhængigt af den generelle råstofmyndighed, under Naalakkersuisoq for Miljø og Natur.

- Der tages skridt til yderligere kompetenceopbygning i Pinngortitaleriffiks rådgivning på råstofområdet. Udviklingen skal være bæredygtig og skal derfor i ske med størst mulig respekt for vores miljø og natur og ikke mindst for alle os der bor i Grønland, slutter Kirkegaard.

Strategioplægget byder blandt andet på et oplæg til en royalty-ordning. Desuden er der oplæg til Naalakkersuisuts indsatsmål vedrørende bæredygtig udvikling inden for råstofsektoren, herunder miljøbeskyttelse, integration af Grønlands erhvervsliv i råstofudviklingen, de infrastrukturelle rammer og alternativ finansiering heraf, energiforsyning, lufthavns- og havnekapacitet, telekommunikation, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, og uddannelsesmæssige forhold, sundheds- og socialsektoren, lokalsamfund og sikring af samfundsmæssige gevinster.

Oplægget er nu i offentlig høring og fristen for kommentarer er 7. februar 2014.

Oplægget til Olie- og mineralstrategi kan hentes her. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar