20. januar 2014

Arctic Economic Council

Arktisk Råd stiller skarpt på erhvervslivet

Udenrigsministrene fra de arktiske lande underskriver
 Kiruna-Deklarationen, hvor det blev besluttet at udvide det
arktiske samarbejde til også at omfatte
erhvervslivet. Foto: Arctic Council.
Økonomi, miljø og bæredygtig udvikling hænger sammen.

Derfor besluttede Arktisk Råd på ministermødet i Kiruna i foråret 2013 at nedsætte en såkaldt task force (1), som skal skabe rammerne for et arktisk erhvervsforum kaldet CBF- Circumpolar Business Forum. Arbejdet skrider planmæssigt frem - og det er nu besluttet at anbefale dannelsen af et økonomisk råd for Arktis: Arctic Economic Council.

Udenrigsministermøderne finder sted hvert
andet år - senest i Kiruna i foråret 2013.
Da udenrigsministrerne fra Arktisk Råds medlemslande mødtes i Kiruna, besluttede man at skabe at skabe et forum, der giver erhvervlivet mulighed for at engagere sig i arbejdet i Arktisk Råd. Det er tanken, at forummet skal være et mødested, hvor man kan fremme arktiske erhvervsmuligheder og -løsninger, dele best practices og skabe partnerskaber.

Siden ministerrådsmødet har den nedsatte task force holdt tre møder i 2013 - og er nu ved at lægge sidste hånd på anbefalingerne til SAO-mødet (senior Arctic Official (2)) i slutningen af 2014, hvor det næste ministerrådsmøde skal planlægges.

På det seneste møde i december i Helsinki var der enighed om at omdøbe tast forcen til Arctic Economic Council.

- Hermed er vi kommet et stort skridt videre mod dannelsen af et Arktisk Økonomisk Råd, noterede den finske SAO, ambassadør Hannu Halinen.

På mødet deltog repræsentanter for Arktisk Råds permanente medlemmer, repræsentanter for erhvervslivet og Arktisk Råds observatører - og man var enig om en række anbefalinger til SAO'erne. Arbejdet i task forcen ledes af Canada med støtte fra Island, Finland og Rusland.


(1) Task force er i Arktisk Råd terminologi et midlertidigt udvalg - modsat arbejdsgrupperne der er rådets stående udvalg.

(2) SAO-møderne er møder på højt diplomatisk niveau, som holdes to til tre gange om året mellem de to-årlige ministermøder og fungerer i praksis som rådets forretningsudvalg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar