6. februar 2018

Støtte til samarbejde

Kolde kontanter fra NORA

NORA støtter blandt andet et
samarbejdsprojekt om kystkultur.
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) ønsker at styrke samarbejdet i Nordatlanten. Derfor bevilger NORA to gange om året støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande: Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge.

Næste ansøgningsfrist er den 5. marts 2018. Ansøgere til projektstøtte opfordres til at indsende ansøgning om støtte til projekter, der involverer partnere fra to eller flere af NORA-regionens medlemslande.

NORAs støtte kan maksimalt være på DKK 500.000 pr. år i op til tre år. . De aktuelle ansøgninger skal bygge på de prioriterede områder i NORAs nye strategiprogram 2017-2020. Den overordnede målsætning for strategien 2017-2020 er at bidrage aktivt til, at Nordatlanten og Arktis skal være et godt sted at leve og arbejde i.

NORA vil især arbejde på to felter, hvor målsætningerne er:
-  At bidrage til at diversificere regionens økonomier med innovative løsninger, og
- At bidrage til bæredygtig udvikling af samfundene i Nordatlanten på prioriterede områder.

Læs mere på NORAS hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar