28. november 2017

Netværk skaber fremtiden

Grib chancen, siger minister

Grib chancen, lyder det fra uddannelses- og forsknings-
minister Søren Pind. Foto: Flemming Leitorp 
De danske klynger og innovationsnetværk har dedikeret uge 48 til fremtidens løsninger under overskriften Future Week Denmark. 40 events på fem dage viser vejen til fremtiden, skriver Cluster Exelence Denmark, som er et netværk for netværk.

Future Week Denmark spænder fra store konferencer med ny viden om fremtidens hospital og den digitale byggeplads til mindre workshops, der koncentrerer sig om aktuelle værdiskabende initiativer.

- Den udvikling vi ser for os med kæmpe teknologiske omstillinger indeholder store muligheder for små og mellemstore virksomheder, men det handler selvfølgelig om, at de griber dem, lyder det fra Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind, der mener, at virksomheder, der rækker ud efter mulighederne, tager styringen over morgendagens udvikling:

- Det er vigtigt, at små og mellemstore virksomheder også deltager og samler sig i klynger for derved at finde styrken til det, siger Pind.

Arctic Business Network deltager også i arrangementet med mødet "Netværk - ka' det nøtt?", som finder sted i Aalborg i morgen. Her lægger Claus Falk fra netværket BrainsBusiness (Danmarks IKT-klynge op til debat om netværk og klyngers rolle i erhvervsfremmesystemet. Mødet arrangeres i samarbejde med Arctic Education Network.

En liste over alle arrengementerne i denne uge kan ses på Future Week Denmarks hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar