21. april 2017

Stor grønlandsk eksportfremgang

Store prisstigninger på rejer og hellefisk

De grønlandske rejer skæpper godt i kassen.
Foto: Wikipedia
Det går godt for den grønlandske handelsbalance i øjeblikket, afslører Grønlands Statistik i en opgørelse af handelstallene for 2016. Det er især stigende fiskepriser og faldende oliepriser, der kaster glans over handelsbalancen.

Eksporten steg med hele 35,7 procent i 2016. Indtægterne fra eksporten af varer var på 3.718 millioner kroner. Det er en stigning på 979 millioner kroner i forhold til 2015, svarende til 35,7 procent. Fremgangen kan især henføres til rejer og hellefisk, hvor eksporten af disse varer er steget med henholdsvis 404 millioner kroner og 318 millioner kroner.

Udgifterne til import udgjorde 4.192 millioner kroner i 2016. Det er et fald på 295 millioner kroner i forhold til 2015, svarende til -6,6 procent. Der har primært været et fald i importen af Mineral, Brændsels- og smørestoffer, som er faldet fra 699 millioner kroner i 2015 til 399 millioner kroner i 2016. Det svarer til et fald på 300 millioner kroner eller 42,9 procent.

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 475 millioner kroner i 2016, hvilket er en forbedring af handelsbalancen på 1.274 millioner kroner i forhold til året før, meddeler Grønlands Statistik.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar