7. april 2017

Spændende medlemsmøder

ABN-medlemmerne hørte om PDAC og permafrost

Stor interesse i Aalborg for at høre om PDAC.
Der var ny viden om permafrosten og øjenvidneberetning fra det netop overståede PDAC i Toronto, da Artic Business Network i den forløbne uge holdt medlemsmøder i København og Aalborg.

Møderne var arrangeret i samarbejde med Grønlands Erhverv og Arctic Cluster of Raw Matrials og bød begge steder på indlæg fra Thomas Tyt Mogensen fra Grønlands Erhverv, ligesom deltagerne på de to møder havde lejlighed til at møde Mads Quist Christensen, der er nyansat i DI med Grønland og ACRM som særlige arbejdsområder.

I København kunne man blandt andet møde Henrik
 Lassen og Sebastian Ravn Rasmussen fra Polog
.
- Grønland kan levere logistik på et højt niveau - både med hensyn til fly og helikoptere, skibstransport og ikke mindst på telekommunikationsområdet. Det er en god historie, som ikke er så kendt, og som vi med stor succes markedsførte på PDAC, fortalte Thomas Tyt Mogensen, der generelt var godt tilfreds med en international råstofmesse, hvor optimismen blomstede blandt deltagerne.

- Råstofpriserne er på vej op, og det er nu, der skal investeres i efterforskningen, fastslog han.
På mødet i København hørte mødedeltagerne også om Orbicons og Polags erfaringer fra den store rstofmesse. Desuden præsenterede Bo Møller Steensgård fra EIT Raw Materials EU's store forskningsprogram på råstofområdet.

Udover råstofområdet var der på medlemsmødet i Aalborg ny viden om permafrosten og dens betydning for byggebranchen, da Lektor ved DTU Byg/ARTEK Thomas Ingemann-Madsen fortalte om de mange udfordringer, som følger af at bygge på permafrost. Foredraget var rigt illustreret med fotos, der ganske fornøjeligt fortalte om de enorme kræfter, der er i spil, når permafrosten smelter.

Læs også den samlede rapport med indtrykkene fra dette års PDAC.
Thomas Mogensen fra GE var tilfreds med årets grønlandske
delegationsrejse til PDAC. - Der er optimisme overalt, sagde han.
Thomas Ingemann-Madsen fra DTU Byg/ARTEK forsker i
permafrost og afslørede mange overraskende kendsgerninger
om isens hærgen i undergrunden.
Henrik Stendal fra det grønlandske råstofdirektorat
redegjorde for den aktuelle situarion på råstoffronten.
Flemming Knudsen er formand for ABN's råstofgruppe og i øvrigt
også formand for bestyrelsen i Hudson Resources Greenland.
Han kunne fortælle, at arbejdet med anorthosit-udgravningen ved
Kangerlussuaq skrider planmæssigt frem - og regner med, at
der kommer gang i udvindingen allerede i år.
Jørgen Højgaard fra Malik Supply fortalte, at virksomheden
 følger udviklingen i den grønlandske mineindustri tæt
 - og har en naturlig interesse i at deltage i PDAC
.
Kenneth Pedersen fra Blue Water: - Vi har blandt andet
medvirket i både rubinminen og anorthositprojektet. Vi er med
alle steder, hvor der sker noget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar