21. oktober 2016

Affaldsturne i Nuuk

Mobile affaldsstationer

Borgerne har taget godt imod det nye tilbud.
Som noget nyt har Sermersooq i denne uge introduceret mobile affaldsstationer, der frem til begyndelsen af november vil turnere rundt i Nuuk og hjælpe borgerne af med blandt andet storskrald. Ordningen skal ses som et supplement til byens store forårs- og efterårsrengøring.

Allerede mandag, som var første dag på turneen, benyttede mange borgere sig af kommunens nye tilbud om at komme af med affald tæt på bopælen og fik ryddet op i kældre og på lofter eller fjernet bunker af træ og andet, der har ligget og fyldt ved huset.

Ved Affaldsstationen blev borgerne mødt med kaffe og småkager og kyndig vejledning i korrekt sortering, fra de medarbejdere der i hele perioden, fra containerne blev åbnet kl. 15, til de blev hentet og kørt væk igen kl. 20, stod klar ved stationen. De borgere, der benyttede stationen, fik som tak for deres indsats for at passe godt på Grønland en refleks fra QUJANAQ-kampagnen, så de også kunne komme sikkert hjem igen i mørket.

Affaldsfolkene i Nuuk fortæller, at borgerne har taget rigtigt godt imod de mobile affaldsstationer. Mange har givet udtryk for, at de glæder sig over, at de kan sortere affaldet, så miljøbelastningen bliver mindre. Åbningstiden, der giver mulighed for, at man kan nå hjem fra arbejde og måske endda spise sin aftensmad, inden man afleverer affald, blev også rost fra flere sider.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar