6. september 2016

Vejrsnak i Grønland

DMI-ledelse mødes med brugerne

Vejret er vigtigt i Grønland. Her skutter
Tasiilaq sig, mens piteraqen raser.
I forbindelse med det årligt tilbagevendende brugermøde med maritime kunder og samarbejdsparter i Grønland, benytter DMI’s direktion anledningen til at mødes med en række centrale aktører i det grønlandske samfund.

Delegationen fra DMI består af fire personer, som tilsammen når at mødes med godt 25 forskellige institutioner, virksomheder og myndigheder, blandt andre Royal Arctic Line, Blue Water Shipping, Greenland Pilot Service, Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur og Mittarfeqarfiit.

- Grønland har altid været et meget vigtigt indsatsområde for DMI, fordi klimaet ændrer sig så hurtigt og fordi vejret kan være virkelig barskt deroppe. Derfor er jeg også rigtig glad for, at der bliver taget så godt imod os, og at vi får mulighed for at komme ud og tale med så mange myndigheder, virksomheder og institutioner i de fem dage vi er i Grønland. Det betyder meget for os, at vi holder de gode kontakter ved lige, så vi fortsat kan betjene Grønland med viden om vejr, hav og klima, siger direktør i DMI, Marianne Thyrring.

- Viden om vejr, hav og klima er forudsætningen for udvikling og vækst i Grønland. De hastige klimaforandringer gør, at der er brug for fremtidssikrede beslutninger om sikkerhed, effektiv forsyning og større investeringer i det grønlandske samfund. Samtidig er erhvervslivet afhængigt af, at DMI løbende kommer med målrettet viden om vejr, hav og klima i Arktis. DMI’s viden og arbejde udgør en vigtig del i planlægningen af blandt andet infrastruktur i det grønlandske samfund og vores arbejde med sikkerhed for borgerne i Grønland, mener Marianne Thyrring.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar