6. september 2016

Hjælpen kommer fra himlen

Satellitter og droner kan hjælpe befolkningen i Arktis 

Satellitter og droner bliver en del af infrastrukturen i
fremtidens Arktis på linie med veje og lufthavne. Foto: DTU
For første gang præsenteres nu et samlet billede af de muligheder, Danmark har for at etablere en ruminfrastruktur med satellitter og droner i Arktis. Det sker med en en ny rapport, som DTU Space netop har fremlagt.

Satellitter og droner kan udgøre grundstammen i en fælles infrastruktur for civilsamfundet og Forsvaret i Arktis, viser rapporten.For eksempel kan dedikerede kommunikationssatellitter i baner omkring polerne levere bredbånd, der kan dække både militære og civile brugeres behov.

Vi bør se investeringer i en rumbaseret infrastruktur i Arktis på lige fod med investeringer i infrastruktur som lufthavne, veje og havne. Samtidig vil det være en investering i den fremtidige vækst og værdiskabelse i Grønland, som i høj grad har brug for nye erhvervsmuligheder, siger forfatteren til den nye rapport fra DTU Space, seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen.

Rapporten er blevet fremlagt på et møde i sidste uge med deltagelse af godt 50 af bidragsyderne fra organisationer, styrelser, ministerier, forskergrupper, erhvervsinteresser og Forsvaret.

Ifølge Niels Andersen, der er direktionsmedlem for DTU Space med særligt ansvar for erhverv og myndighed, betragter DTU Space ikke betragter rapporten som afslutningen på projektet.

-Vi ser rapporten som en invitation til nye samarbejder om satellitter og droner i Arktis, siger han.

Rapporten kan downloades her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar