28. september 2016

Ny arktisk ambassadør

Arktisk ambassadør ser muligheder i bedre infrastruktur på teleområdet

Hanne Eskjær er ny arktisk ambassadør og kommer fra 
jobbet som ambassadør i Bangladesh.Foto: Arctic Council
Kongeriget Danmark har fået ny arktisk ambassadør. Det er den cand.scient.pol.-uddannede Hanne Eskjær, der har 20 års erfaring i udenrigstjenesten og kommer fra jobbet som ambassadør i Bangladesh.

Blandt den arktiske ambassadørs vigtigste opgaver er funktionen som Kongerigets SAO i Arktisk Råd - og i den funktion kommer Hanne Eskjær i ilden allerede i den kommende uge, når SAO'erne fra de arktiske lande samles i Portland, USA, for blandt andet at fejre Arktisk Råds 20-års fødselsdag.

- Det bliver mit første møde. Jeg ser frem til at få mange gode råd fra gode kolleger og samarbejdet med de permanente repræsentanter for de arktiske folk, siger Hanne Eskjær til Arktisk Råds hjemmeside.

- Arktis har en høj prioritet, sådan som det er fastlagt i Kongerigets arktiske strategi fra 2011. Vores fokus er at bevare Arktis som en fredelig og sikker region, der udvikler sig i balance mellem hensynet til naturen og bæredygtig udvikling. Her er Arktisk Råds kerneopgave at sikre regionens udvikling til gavn for de mennesker, der lever i Arktis. Vi prioriterer også det videnskabelige samarbejde i Arktis, og jeg finder det specielt interessant med de nye muligheder, der er kommet inden for telekommunikation, hvor en forbedret infrastruktur kan medvirke til at realisere det økonomiske potentiale i Arktis.

- Arktis forandrer sig hastigt og i kraft af vores særlige rolle i regionen er vi forpligtet til at tage de rigtige beslutninger, slutter Hanne Eskjær.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar