15. april 2016

Produktivitet og effektiviseringer

Effektivitetsforbedringer var på dagsordenen i Økonomisk Råd

Interessen for forbedringer i den offentlige
 sektors produktivitet er stor i Grønland.
Arctic Business Network var med, da Grønlands Økonomiske Råd sidste weeekend holdt et miniseminar om mulighederne for at styrke den grønlandske økonomi.

Overskriften var Produktivitet og Effektiviseringer og havde sit fokus på effektiviseringer i den grønlandske offentlige sektor og styrkelse af det grønlandske uddannelses- og kompetenceniveau.

Baggrunden for seminaret var det velkendte "Dødens Gab-Scenario", hvor den offentlige sektor i Grønland er stærkt presset af faldende indtægter og øgede udgifter på grund af forskydninger i befolkningssammensætningen. Formålet med seminaret var at skabe en bredere baggrund for det Økonomiske Råds arbejde. Rådet vil i en kommende rapport netop fokusere på produktivitet og effektiviseringer.

Arctic Business Network var repræsenteret af netværksleder Ellen Arnskjold, og hun fortæller, at det er vigtigt for netværket at følge den grønlandske debat.

- Vi repræsenterer en lang række virksomheder, der er en del af af det transatlantiske erhvervsmiljø. Den økonomiske dagsorden i Grønland er af altafgørende betydning for, at vi kan udvikle erhvervssamarbejdet.

Seminaret bød på en lang række indlæg, hvor blandt andet en repræsentant for det danske Finansministerium redegjorde for arbejdet med at modernisere den offentlige sektor.

- Det handler om, at det offentlige skal organisere sig på nye måder. For eksempel skal kommuner have mulighed for at købe bistand i stedet for at have alle kompetencer ansat, lød det blandt andet fra talerstolen.

En god del af seminaret kredsede omkring brugen af OPP, når offentlige projekter skal finansieres.

Seminaret blev ledet af direktør Ulla Lynge fra Sermersooq Business Council, der også er næstformand i Grønlands Økonomiske Råd.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar