14. april 2016

Optimisme efter PDAC

Tilfredshed med årets deltagelse i PDAC

Stor interesse for at høre om erfaringerne fra PDAC.
Interessen var massiv, da Arctic Business Network og Grønlands Erhverv fredag i fællesskab havde inviteret til møde i Nuuk for at samle op på indtrykkene og erfaringerne fra dette års PDAC, der er verdens største råstofkonference.

- Der er stigende optimisme i råstofbranchen. Råstofpriserne har nået bunden, og der er forventninger til vækst over de næste år, men Grønland er fortsat et meget ukendt mineland, fortalte konsulent Thomas Tyt Mogensen fra Grønlands Erhverv.

Mogensen kom også ind på de to rapporter, som blev offentliggjort på konferencen, med sammenlignende analyser af forskellige minelande. Især den meget omtalte rapport fra Fraser Institute blev diskuteret, da en række af aktører i Grønland ikke havde haft lejlighed til at medvirke.

I det hele taget mente mødedeltagerne, at Grønland har meget at tilbyde råstofbranchen.

Thomas Tyt Mogensen kunne berette om
stigende optimisme i råstofbranchen.
- Grønland ser jo ud, som det gør. Men vi er faktisk smaddergode til at løse infrastrukturen under de omstængigheder. Vi skal passe på ikke at tale os ned i et hul, men blive ved med at fortælle alle de gode historier om Grønland, mente Morten Dalby Jacobsen fra DNV GL, der blandt andet fokuserede på Air Greenland som en god infrastrukturpartner, der kan løse mange logistik-opgaver.

- Mange mineprojekter betragter det også som en fordel, at der er masser af vand, som man kan sejle på i Grønland, fremhævede Morten Dalby Jacobsen.

Der var stor ros til naalakkersuisoq for finanser og råstoffer, Randi Westergaard Evaldsen, for hendes deltagelse i PDAC. Det er et godt signal, at det politiske system arbejder sammen med erhvervslivet, mente mødedeltagerne.

PDAC-mødet i Nuuk var arrangeret af ABN og GE
 i fællesskab. Her lytter GE-direktør Brian Buus
Petersen til debatten.
Både Bent Jensen og Jens Frederiksen fra True North Gems Greenland og Bolethe Maqe Nielsen fra Tanbreez tilsluttede sig den positive stemning:

- Tanbreez modtog årets pris Prospector and Developer of the Year. Det tolker vi som et vendepunkt for projektet, så det nu kan gå fremad igen efter flere år med udfordringer, sagde Bolethe Maqe Nielsen, der i øvrigt kunne oplyse, at selskabet netop har meldt sig ind i Arctic Business Network.

- Grønland skal fortsætte bestræbelserne på at blive et mineland. Der skal gøres en indsats for, at der hele tiden kommer nye efterforskningsprojekter til, fordi der skal mange projekter til, før en projekt viser sig som robust og klar til at gå videre i processen mod etablering og udvinding, understregede Bent Ole Jensen.

Arrangementet gentages i Aalborg den 20. april.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar