28. april 2016

EU-Kommissionen vedtager Arktis-politik

Fokus på miljø, bæredygtighed og internationalt samarbejde  

EU engagerer sig i Arktis.
Onsdag vedtog EU-kommisionen sit oplæg til EU's arktiske politik - eller som det mere præcist hedder i EU-terminologien "Joint Communication to the European Parliament and the Council: An integrated European Union policy for the Arctic".

EU's arktiske politik skal fokusere på 1)klimaforandringer og beskyttelse af det arktiske miljø, 2) sikre en bæredygtig udvikling i Arktis og 3) støtte internationalt samarbejde om arktiske emner.

I en kommentar til udspillet fra EU siger udenrigsminister Kristian Jensen:

- Det er fremragende, at Kommissionen har vedtaget en sammenhængende politik for Arktis. Danmark har længe arbejdet for, at EU engagerer sig mere i Arktis, og jeg noterer med tilfredshed, at Kommissionen har valgt at tage mange af Kongeriget Danmarks mærkesager med. Det gælder for eksempel indenfor bæredygtig udvikling, økonomisk udvikling, samt forskning i det arktiske miljø og klima. Politikken fokuserer også på en anden dansk mærkesag, nemlig telekommunikation og satellitter, som er afgørende for sikker søfart, luftfart, forskning og bedre internet i små arktiske kystsamfund.

EU's arktiske politik har været længe undervejs. Organisationen har i en årrække søgt indflydelse i det arktiske område - ikke mindst i lyset af regionens store ressource-reserver. EU har blandt andet gennem fiskeripolitikken længe støttet grønlandske uddannelsesinitiativer. Allerede i 2011 kandiderede EU til en observatørstatus i Arktisk Råd. EU har endnu ikke opnået observatørstatus på grund af blandt andet EU's forbud mod sælprodukter og senere har Krim-krisen også spillet ind.

EU's arktiske politik kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar