1. juli 2016

Whistleblowere i Grønland

Medarbejdere kan rapportere virksomheders kriminalitet

Nu kan grønlandske medarbejdere blæse i fløjten,
hvis de støder på uregelmæssigheder i organisationen.
 Foto: WikiPedia
Inatsisartut har netop vedtaget, at den danske persondatalov skal sættes i kraft i Grønland. Det giver giver både offentlige myndigheder, selvstyreejede selskaber og private virksomheder i Grønland mulighed for at etablere en whistleblowerordning. Det fortæller advokat Anita Strauss Sørensen fra Nuna Advokater i et nyhedsbrev.

Kort fortalt går den såkaldte whistleblower-ordning ud på, at en virksomhed eller institutions medarbejdere får mulighed for anonymt at rapportere uregelmæssigheder eller ulovligheder begået i virksomheden.

Det er ikke alt mellem himmel og jord, der kan rapporteres via en whistleblowerordning. Når en medarbejder vælger at ”blæse i fløjten” og for eksempel gør opmærksom på en lovovertrædelse foretaget af en kollega, indebærer det indsamling og behandling af meget følsomme persondata. Whistleblowerordninger skal derfor udformes, så de overholder persondatalovens regler og må ikke sættes i kraft uden godkendelse fra Datatilsynet, fortæller Anita Strauss Sørensen.

Rapporteringer kan derfor eksempelvis vedrøre kriminelle handlinger, for eksempel bestikkelse, bedrageri, underslæb og forfalskning af dokumenter, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder, vold eller seksuelt overgreb mod ansatte, forurening, korruption eller uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Der er pt. ingen grønlandske virksomheder - hverken offentlige eller private - som har etableret og registreret en whistleblowerordning, da den gamle registerlov ikke gav mulighed for dette.

- Sammen med vores danske samarbejdspartner - Horten advokatfirma - har vi stor erfaring med etablering af whistleblowerordninger. Denne erfaring vil være nyttig i rådgivningen af grønlandske virksomheder, som ønsker at etablere en whistleblowerordning, da det er vores klare forventning, at den grønlandske persondatalov, som er underlagt tilsyn af Datatilsynet i Danmark, vil blive administreret og fortolket på samme måde som den danske persondatalov, mener advokaten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar