6. juli 2016

Arktisk bofællesskab

Flyttedag

ABN-sekretariatet flytter ind i Det Arktisk Hus
 på Vesterbro i Aalborg, som bliver rammen om et
levende arktisk miljø med mange aktører.
Efter sommerferien flytter Arctic Business Network ind i Arktisk Hus i Aalborg, hvor der vil blive fast kontortid og i øvrigt et inspirerende arbejdsfællesskab i et levende arktisk miljø.

- Det bliver markeret ved en indflytningsdag for medlemmer og interesserede fredag den 12. august kl 12-16, hvor vi vil byde velkommen, vise rundt, lidt kaffe og kage og ikke mindst få en god snak om efteråret og forårets aktiviteter, fortæller netværksleder Ellen Arnskjold og tilføjer, at der fremover bliver fast mulighed for at mødes med ABN-sekretariatet om onsdagen i Aalborg.

På generalforsamlingen i maj besluttedes det, at Arctic Business Network i lighed med blandt andet Arctic Consensus, AAU Arctic og Det Grønlandske Hus i Aalborg skal flytte sekretariatet ind i det nyetablerede Arktisk Hus på Vesterbro i Aalborg. Det er den beslutning, der nu er endelig konfirmeret af bestyrelsen, der netop har holdt sit første møde efter generalforsamlingen.

På mødet konstituerede bestyrelsen sig. Poul Hededal, der blev genvalgt for perioden 2016-2019, er fortsat formand. Henrik Rafn, Ini, er næstformand og ligeledes valgt i perioden 2016-2019, Herudover består bestyrelsen af Allan Frost, Artic Import og Jens K. Lyberth, Royal Greenland, der begge er valgt for perioden 2016-2018.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar